Przekaż 1% podatku.

Jak można pomóc nie płacąc ani złotówki? Przeznaczyć 1% podatku na zbożny cel. Poniżej zamieszczamy listę organizacji oraz inicjatyw, na rzecz których można dokonać darowizny.

..........................................................................................................................................................

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
KRS 0000 106 814
Można również wpłacać darowiznę na konto:
08 1500 1344 1213 4007 8989 0000
ul. Składowa 9, 15-399 Białystok

..........................................................................................................................................................


ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej
KRS 0000 225 374
Można również wpłacać darowiznę na konto:
45 1240 5211 1111 0000 4926 1525
ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok

..........................................................................................................................................................


Fundacja OIKONOMOS
KRS 0000 179 149
ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok
www.oikonomos.pl

..........................................................................................................................................................


Fundacja św. Apostoła Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana
KRS 0000 302 605
ul. Cieplicka 70A, 58-560 Jelenia góra

..........................................................................................................................................................


Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
KRS 0000 129 924
Z dopiskiem: na Bractwo DWS
Można również dokonać dobrowolnej darowizny wpłacając na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
18 1090 2079 0000 0001 0632 3276
www.bractwo.cerkiew.org

..........................................................................................................................................................


Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
KRS 0000 064 892
Z dopiskiem: 1% dla Zuzanny Opolskiej
Można również dokonać dobrowolnej darowizny wpłacając na konto:
49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 z dopiskiem: NA LECZENIE ZUZANNY OPOLSKIEJ
www.zuzia.muko.med.pl

..........................................................................................................................................................

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK”
KRS 0000 304 472
Z dopiskiem: 1% na rzecz Ireny Michalak
Można również dokonać dobrowolnej darowizny wpłacając na konto:
88 2130 0004 2001 0456 03391 0001
z dopiskiem: Dla Ireny
SPON „TETRUSEK”
Ul. Wileńska 7a/3, 59-220 Legnica
www.irena.legnica.pl

..........................................................................................................................................................

1% podatku na rzecz Pawła Oleśniewicza

KRS Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 0000050135

w rubryce "Cel szczegółowy 1%" należy wpisać: LEMKO