Święto i koncert w Stargardzie Szczecińskim

17 listopada 2012 roku parafia prawosławna świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim przeżywała wielkie święto. Parafialna świątynia została konsekrowana po zakończonym generalnym remoncie. Ceremonii przewodniczył zwierzchnik naszej diecezji, Jego Ekscelencja abp Jeremiasz.

Uroczystości rozpoczęły się w piątek 16 listopada, nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył abp Jeremiasz w asyście licznie przybyłych duchownych z całej Polski. Wieczernię i jutrznię sprawowano przed ikonostasem, gdyż konsekracja ołtarza miała nastąpić dopiero następnego dnia. Podczas nabożeństwa śpiewał chór z parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie.

Następnego dnia rano arcybiskup został oficjalnie powitany przez starostów cerkiewnych oraz proboszcza parafii, o. Jarosława Biryłko. Zwracając się do parafian, władyka podkreślił znaczenie tego wydarzenia, które w sposób symboliczny zamyka pewien rozdział bolesnej historii ludzi wywiezionych siłą z ich rodzinnych terenów i osiedlonych w okolicy Stargardu. Większość z nich doświadczyła przemocy w wyniku działań wojennych nazistowskich Niemiec oraz polskiej polityki powojennej. Zakończenie remontu, który był możliwy dzięki funduszom europejskim oraz wsparciu Urzędu Miejskiego, jest jasnym dowodem na przemianę, która się dokonała w nas wszystkich.

Obrzęd poświęcenia świątyni rozpoczął się w prezbiterium, gdzie duchowni pod przewodnictwem arcypasterza przygotowali nowy ołtarz do umieszczenia w nim relikwii świętych męczenników. Następnie namaszczono ściany świątyni i wszyscy zebrani udali się z procesją wokół cerkwi. Arcybiskup uroczyście wniósł relikwie świętych do cerkwi i umieścił je w ołtarzu. Obrzęd konsekracji świątyni został zakończony odczytaniem specjalnej modlitwy. Od razu po zakończeniu konsekracji rozpoczęła się Święta Liturgia, podczas której śpiewał Chór "Irmos" z Sanoka, pod dyr. matuszki Marianny Jarej, oraz młodzieżowy Chór św. Tatiany z warszawskiej parafii św. Jana Klimaka, pod dyr. lektora Rafała Dmitruka. Nabożeństwo zgromadziło dziesiątki wiernych ze Stargardu i okolic. Naszą parafię reprezentowało liczne grono pielgrzymów, których przyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Prawosławne ze Szczecina.

Starsi parafianie ze Stargardu nie kryli wzruszenia, uczestnicząc w tak podniosłym wydarzeniu i dziękując Bogu za to, że dał im doczekać tego pięknego dnia. Arcybiskup Jeremiasz w swojej homilii do wiernych zwrócił uwagę na postać śp. o. Konstantego Bajko, który latach 1966-1983 był proboszczem stargardzkiej parafii (link do biografii o. Konstantego zamieszczamy pod artykułem). Władyka wyraził przekonanie, że to właśnie praca tego świętego duchownego pozwoliły przetrwać parafii prawosławnej niezwykle trudny okres swojej historii. Podczas nabożeństwa arcybiskup nagrodził proboszcza parafii, o. Jarosława Biryłko, za pracę dla dobra Cerkwi, złotym krzyżem napierśnym, zaś po zakończeniu Świętej Liturgii Jego Ekscelencja odznaczył orderami władze samorządowe za pomoc i zaangażowanie przy realizacji projektu odnowienia świątyni. Poszczególnym osobom odczytane zostały również Listy Pochwalne.

Uczta duchowa znalazła swoją kontynuację w poczęstunku dla wszystkich zebranych. Chórzyści z Sanoka, Warszawy i ze Szczecina oraz wszyscy obecni wspólnie wyrażali swoją radość śpiewając ludowe piosenki z bogatego repertuaru wschodniego i południowego pogranicza. Z żalem, choć w świątecznej atmosferze, żegnaliśmy się ze Stargardem.

Wspaniałym zakończeniem uroczystości był niedzielny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych w stargardzkim Centrum Kultury, zorganizowany przez parafię prawosławną w Stargardzie i Stowarzyszenie Chrześcijańskie Godność. Podczas przeglądu z koncertem wystąpił również chór naszej parafii.

Na podziękowania zasługuje o. Jarosław i matuszka Joanna, którzy nie szczędzili starań, by doprowadzić to błogosławione dzieło do końca i zadbać o należytą oprawę uroczystości. Spasi Hospodi!

Linki do wywiadu TVP z abpem Jeremiaszem oraz do relacji w lokalnych mediach:

www.tvp.pl

www.wiadomosci.rii.pl

www.wiadomosci.stargard.com.pl

Link do biografii o. Konstantego Bajko:

www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu

Więcej zdjęć w galerii...