Koncert muzyki cerkiewnej i kolęd (wstęp wolny)

Stowarzyszenie Prawosławne  Św. Mikołaja w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na KONCERT muzyki cerkiewnej i kolęd. 11.01.2014 o godz. 18.00 (wstęp wolny).

Wystąpi:

Chór Kameralny  "Cappella Musicae Antiquae Orientalis", pod kierownictwem: Leona Zaborowskiego.

Chór powstał w 1984 roku z inicjatywy absolwenta Konserwatorium im.P.Czajkowskiego w Moskwie – dr Leona Zaborowskiego – obecnie profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu. Skupiając przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń, ten poznański zespół specjalizuje się w muzyce cerkiewnej mistrzów rosyjskich XVIII-XX wieku (D.Bortnianski, M.Bieriezowski, A.Archangielski, M.Ippolitow-Iwanow, P.Czajkowski, S.Rachmaninow, P.Czesnokow).

Chór jest wielokrotnym zdobywcą nagród i wyróżnień na międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych (m.in. dwa razy został laureatem I Nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce). W ciągu 28 lat działalności CAPPELLA dała ponad 450  koncertów w kraju i za granicą. Zespół 39 razy wyjeżdżał na zagraniczne tournee artystyczne, prezentując swój repertuar w Rosji, we Włoszech, Watykanie, Austrii, na Łotwie, w RFN, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach, Grecji, Danii, Luksemburgu, Belgii, Estonii i na Litwie.  Chór brał udział w 30 międzynarodowych festiwalach za granicą (Włochy, RFN, Hiszpania, Łotwa, Czechy, Grecja, Luksemburg, Estonia, Belgia, Francja, Ukraina, Rosja, Słowacja, Czechy) oraz w 50 festiwalach krajowych (Bydgoszcz, Inowrocław, Szczecin, Włocławek, Radom,  Lądek-Zdrój, Warszawa, Międzyzdroje, Częstochowa, Kielce, Lódz, Katowice, Cieszyn, Kraków, Beskid Niski, Rydzyna, Zgorzelec, Poznań). Znaczącym wydarzeniem w historii CAPPELLI była współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi.  Chór został zaproszony do udziału w operze M. Musorgskiego „Borys Godunow” (1987).

W dorobku artystycznym zespołu są nagrania radiowe, video, telewizyjne oraz trzy płyty kompaktowe, wydane przez firmę „Karolex”.

Leon Zaborowski ukończył Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, otrzymując dyplom z dyrygentury chóralnej z wyróżnieniem. W latach 1980-1985 odbył studia doktoranckie w Konserwatorium Moskiewskim, zwieńczone obroną pracy doktorskiej w 1985 r. Od 1978 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej w Poznaniu, prowadząc klasy dyrygowania i czytania partytur. Obecnie jest profesorem w Katedrze Chóralistyki. W latach 2007-2012 był Kierownikiem Katedry Chóralistyki. Od 2013 jest Kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu.  W latach 1978-1986 prowadził chór Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1987-1989 był kierownikiem Chóru Teatru Wielkiego w Łodzi, przygotowując z chórem m.in. premiery takich oper, jak „Borys Godunow” M.Musorgskiego, „Traviata” G.Verdiego, „Tosca” G.Pucciniego, „Nabucco” G.Verdiego i in. Prof. dr Leon Zaborowski był pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu „Dni Muzyki Cerkiewnej” w Rydzynie, którego cztery edycje odbyły się w latach 2004, 2006, 2008, 2010.

Leon Zaborowski założył w 1984 roku i prowadzi do dnia dzisiejszego Chór Kameralny CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS – unikalny w Polsce zespół, specjalizujący się w wykonywaniu rosyjskich i ukraińskich śpiewów prawosławnych XVIII-XX wieków.