Koncert Muzyki Cerkiewnej

9 Listopada w Cerkwi Św. Nikołaja w Szczecinie (Niedziela) godz. 17.00 wystąpi Zespół muzyki cerkiewnej Harmonikos. Zapraszamy - wstęp wolny!!!

Męski zespół muzyki cerkiewnej Harmonikos powstał w Białymstoku w 2006 roku z inicjatywy kilku przyjaciół. Dyrygentem i głównym inicjatorem był Patryk Panasiuk - absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku. Zespół szybko zyskał uznanie na północno-wschodnich terenach Polski, uczestnicząc w licznych uroczystościach świątecznych w wielu cerkwiach Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Zespół w swoim repertuarze posiada od tradycyjne utwory polifoniczne tradycji rosyjskiej i znamiennego raspiewa, poprzez pieśni w tradycji bałkańskiej i na melodię grecką, po współczesne utwory polifoniczne. W 2007 r wziął udział w festiwalu „O Pimenikos Avlos” w Atenach, a w roku 2008 w Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Od roku 2012 dyrygentem jest Adam Tomaszewski - absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku oraz Studium Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych w Hajnówce.

Repertuar koncertu który odbędzie się 9 Listopada 2014 r. w Cerkwi św.  Mikołaja Cudotwórcy w Szczecinie, składać się będzie głównie z utworów rosyjskich kompozytorów okresu romantyzmu.