XII Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej - WIECZÓR INAUGURACYJNY w naszej cerkwi

W raju człowiek żył w całkowitej zgodzie z naturą. Była mu ona posłuszna, a on szanował ją i miłował jako Boże dzieło. Wraz z upadkiem pierwszych ludzi, owa pierwotna równowaga została zachwiana. Od tamtej pory, cała ekonomia Boskiego zbawienia dąży do przywrócenia człowiekowi tamtego pierwotnego stanu…

8 maja 2015 (piątek) godz. 19:00
Cerkiew św. Mikołaja w Szczecinie
ul. Zygmunta Starego 1

Wykonawcy:

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza (Supraśl)
Marcin Abijski - dyrygent

Irmologion Supraski 1598-1601

"Ku utraconej doskonałości"
Hymnograficzne refleksje nad Boskim planem zbawienia

Więcej informacji: famd.pl