Łemkowski Koncert

Stowarzyszenie Prawosławne Św. Mikołaja zaprasza 17 czerwca 2017 na godzinę 15.00 do Strefy Kultury Studenckiej (dawny Dom Marynarza) w Szczecinie, ul. Jacka Malczewskiego 10 na koncert w ramach projektu "Wierni tradycji" objętego Honorowym Mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin.

Na koncercie wystąpi Najsławniejszy poeta łemkowski Piotr Murianka oraz Zespół TEROCZKA.

Piotr Trochanowski (pseudonim literacki Petro Murianka) to najwybitniejszy współczesny poeta łemkowski. To sztandarowa postać łemkowskiego odrodzenia kulturalno-etnicznego ostatnich lat. Jest jednym z ideologów ruchu łemkowskiego w Polsce, współzałożycielem Stowarzyszenia Łemków. Mówi się o nim, że jest to człowiek instytucja, żywa legenda Łemkowyny, wzór i autorytet dla wielu młodych ludzi. Jest on poetą, kompozytorem i dyrygentem. Jest też redaktorem naczelnym łemkowskiego czasopisma „Бесіда” („Besida”), znakomitym tłumaczem literatury pięknej. Był członkiem zespołu „Лемковина” („Lemkowyna”) oraz nauczycielem języka łemkowskiego i religii.

Zespół ТЕРОЧКА / TEROCZKA / założony w 2008 roku przez Andrzeja i Halinę Małeckich działa przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Aktualnie zespołem dyryguje Andrzej Trochanowsk. Młodzież uczęszczająca do Ruskiej Bursy, uczy się łemkowskich pieśni (ludowych i autorskich), języka i kultury. Zespół bierze aktywny udział w wydarzeniach związanych z kulturą łemkowską (Watrach, Festiwalach) w Polsce i na Słowacji. W trakcie koncertu usłyszymy tradycyjne łemkowskie piosenki ludowe.

dyrygent: Andrzej Trochanowskij
gitara: Aleksander Klinkowski
akordeon: Ihor Trochanowski
akordeon: Łuka Kopcza
basy: Wasyl Adamiak