75 lat szczecińskiej parafii

W 1946 roku w Szczecinie erygowano pierwszą na ziemiach zachodnich Parafię Prawosławną pod wezwaniem św. Mikołaja.

Początki pierwszej nielicznej wspólnoty związane były z cerkwią domową, urządzoną w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy czynszowej przy ulicy Księcia Bogusława X. Proboszczem Parafii został mianowany przez ówczesnego Metropolitę Warszawskiego Dionizego ks. Prot. Jan Ignatowicz. Pod koniec 1951 roku, kiedy na ziemiach zachodnich Polski powstała Diecezja Wrocławska i Szczecińska Parafia został włączona do Dekanatu szczecińskiego. W tym czasie liczba wiernych, znacznie wzrosła i liczyła około 700 wiernych.

W 1962 roku Parafia pozyskała od władz miasta byłą kaplicę w dawnym ewangelickim zakładzie opiekuńczym Betania przy ulicy Piotra Wawrzyniaka 7. Przyszłą Prawosławną świątynię poddano gruntownemu remontowi. W tym czasie funkcję proboszcza sprawował ks. mitrat  Aleksy Baranow. Kolejnym proboszczem parafii został ks. mitrat Aleksander Surel, za czasów którego przeprowadzono remont świetlicy, i sali katechetycznej w przyziemnej kondygnacji budynku. Niedługo później w szczecińskiej Parafii rozpoczął pracę ks. prot. Mikołaj Sidoruk, najpierw jako dyrygent a później jako proboszcz. W 1996 roku pracę w szczecińskiej Parafii rozpoczął ks. Paweł Stefanowski.
Cerkiew przy ulicy Wawrzyniaka była dość dużym obiektem, niemniej posiadała szereg niedogodności. Świątynia mieścił się na drugim piętrze. Ołtarz usytuowany był w kierunku zachodnim a ze względu na ciągłą zabudowę kompleksu nie było możliwości organizowania ważnych w prawosławnej tradycji procesji w koło Świątyni.   

Na początku milenium podjęto decyzję o budowie nowej Cerkwi w Szczecinie.

16 kwietnia 2004 odbyło się uroczyste poświęcenie Kamienia Węgielnego przez JE Metropolitę Sawę w asyście Arcybiskupów i Biskupów oraz licznie zebranego duchowieństwa i wiernych.

Równie uroczysta była konsekracja Cerkwi która miała miejsce 17 września 2011.

W tym roku przypadło zatem 10-lecie tego uroczystego i historycznego wydarzenia, które zbiegło się z 75-leciem istnienia parafii.

Aktualnie, z błogosławieństwa JE Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego przy parafii trwa budowa nowego domu parafialnego.

W piątek 17. września zespół kameralny szczecińskiej parafii  ALITHOS pod przewodnictwem Pavlo Hurkowski’ego, a później męski zespół muzyki cerkiewnej KATAPETASMA pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni, rozpoczęli parafialne świętowanie Jubileuszu. Na koncert przybyli parafianie, mieszkańcy miasta, a także przedstawiciele władz miasta i regionu. Wśród gości byli też szczecińscy przedstawiciele świata nauki i kultury. Koncert swoim honorowym patronatem objęli JE Jerzy Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Następnego dnia, w sobotę, modlitwą podczas Boskiej Liturgii dziękowano Bogu za 75 lat naszej wspólnoty. Liturgii przewodził JE Jerzy Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński w asyście kilkunastu duchownych z diecezji. Szczeciński jubileusz swoją obecnością zaszczycili zaprzyjaźnieni duchowni z Prawosławnej Cerkwi w Niemczech, o ihumen Daniil Irbits z monasteru w Götschendorf w Niemczech, a także ks. prot. Piotr Pacholkov z Berlina.

W Liturgii uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa Kościoła rzymsko-katolickiego, władze miasta i województwa, nie zabrakło też ludzi przychylnych parafii – lekarzy, artystów i naukowców.

Po uroczystej Liturgii JE Jerzy wspomniał poprzedników na katedrze naszej diecezji, duchownych posługujących w naszej parafii. W ciepłych słowach  podziękował wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój szczecińskiej wspólnoty. Władyka zapewniał duchownych jak i wiernych o swojej modlitwie za wspólnotę, dziękował też wszystkim przybyłym i ludziom dobrej woli za wspieranie parafii.

Uroczystości zakończyły się wspólnym posiłkiem i gromkimi 'Mnogaja Leta'.

Więcej zdjęć w galerii...