Kiedy wspominamy Świętych, kiedy modlimy się za zmarłych

Nie pierwszego listopada, a w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica) my, prawosławni wspominamy Wszystkich Świętych.

Ten dzień w pierwszych wiekach Kościoła niepodzielonego był ściśle związany z Pięćdziesiątnicą, czyli wspomnieniem zesłania Świętego Ducha na apostołów.  Dlaczego w ten dzień? Bo człowiek nie może osiągnąć duchowej doskonałości swoimi tylko siłami. Dopiero wsparcie tych wysiłków i dążeń siłą Ducha może zaowocować świętością. Kościół prawosławny zachował pierwotną datę świętowania tego dnia, dlatego uroczystości przebiegają w starożytnej, odmiennej od jesiennych obchodów, atmosferze radości.

Kiedy w Cerkwi modlimy się szczególnie za zmarłych?

W tradycji prawosławnej jest przynajmniej kilka dni w roku, w których modlitewnym zaangażowaniem pamiętamy o naszych zmarłych przodkach. Naturalnym i najważniejszym czasem na wspominanie zmarłych jest okres paschalny, tuż po Wielkiej Nocy. To dobry czas aby pójść na groby bliskich i podzielić się z nimi radosną nowiną o Zmartwychwstaniu i nadzieją na życie wieczne.

Innym dniem w którym Cerkiew szczególnie wznosi modlitwy za dusze zmarłych to Sobota Rodzicielska (Dymitriewska). Przypada ona w ostatnią sobotę przed dniem Św. Dymitra i jest to czas jesienny - przypadający w tym roku szóstego listopada.

Niemniej, każdy dzień jest dobrym dniem na wspomnienie i modlitwę za dusze naszych przodków, za najbliższych. Zapewne takim czasem może być pierwszy, czy też drugi dzień listopada.