Termomodernizacja Cerkwi Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Szczecinie oraz Domu Parafialnego

 Dnia 19.04.2023 r. podpisano umowę dotacji i umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Termomodernizacja Cerkwi Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Szczecinie oraz Domu Parafialnego”.

Wartość przyznanej dotacji wyniesie: 525 725,03 zł
Wartość przyznanej pożyczki wyniesie: 525 725,03 zł

fundusz ochrony srodowiska logo

Zakres prac do wykonania w budynku Cerkwi Prawosławnej:
- usprawnienie systemu grzewczego,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana stolarki okiennej,
- docieplenie stropu,
- docieplenie dachu,
-montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zakres prac do wykonania w budynku Domu Parafialnego Cerkwi Prawosławnej:
- usprawnienie systemu grzewczego,
- docieplenie stropu,
- wymiana stolarki drzwiowej,
-docieplenie ścian zewnętrznych,
- usprawnienie systemu c.w.u.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi:
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla  44,13 Mg/rok,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 472,93 Gj/rok,
- produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wysokości 17,688 MWh/rok.

Więcej zdjęć w galerii...