Poświęcenie dzwonów

W sobotę 12 kwietnia 2008r. w nowobudowanej Cerkwi w Szczecinie po raz kolejny wierni zebrali się podczas Świętej Liturgii. Poprzednio spotykaliśmy się w tym miejscu w dzień pamięci patrona naszej parafii Św. Mikołaja 19 grudnia ubiegłego roku. I tym razem nabożeństwu przewodniczył J.E. Arcybiskup Jeremiasz.

Miłą okazją sobotniego liturgicznego spotkania było poświęcenie dzwonów, które jeszcze przed Świętem Paschy zostaną umieszczone w dzwonnicy nowej Cerkwi. Abp. Jeremiasz w słowie do wiernych podkreślił wielkie znaczenie dzwonów w tradycji prawosławnej. Podczas obrzędu błogosławieństwa dzwonów Władyka pokropił święconą wodą każdy z nich z czterech stron, zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz mówiąc:

"Błogosławiony jest i poświęcany ten dzwon pokropieniem tej wody święconej, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen."

Po okropieniu każdego z sześciu poświęcanych dzwonów Abp. Jeremiasz uderzał kolejno w dzwony, a zebrani w Cerkwi mogli po raz pierwszy usłyszeć ich dźwięk. Po chwili dzwony zabrzmiały ponownie, uderzane kolejno przez ich fundatorów. Ta podniosła chwila na długo pozostanie w naszej pamięci. Wspólnym życzeniem wiernych jest aby dźwięk poświęconych dzwonów, z których największy waży 700kg, już niedługo wzywał na nabożeństwa do Nowej, wedle słów Abp. Jeremiasza "Wymarzonej" szczecińskiej Cerkwi.
Oto jedna ze sticher śpiewanych podczs obrzędu poświęcenia dzwonów:

"Wszystko sam jeden na początku stworzyłeś, panie, a teraz wszystko za pośrednictwem czyniąc głosem tego poświęconego dzwonu odpędzaj od serc Twoich wiernych wszelkie zniechęcenie i lenistwo, zakorzeń w nich Twoją bojaźń z pobożnością, i Twoją mocą uczyń szybkimi ku modlitwie i chętnymi ku wszelkiemu dobremu czynowi, wybawiając nas od wszelkich wrogich ataków, strzegąc przed szkodliwym i złym powietrzem, dla modlitw Bogurodzicy i wszystkich Twoich świętych, jako jedyny miłosierny."

Więcej zdjęć w galerii...