71 rocznica zakończenia II wojny światowej

W dniu 9 maja na cmentarzu centralnym w Szczecinie i cmentarzu w Gryfinie odbyły się uroczystości związane z  71 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Weterani walk złożyli wieńce na mogiłach żołnierzy poległych w walkach na Pomorzu Zachodnim. Na obu cmentarzach ks. Paweł Stefanowski odprawił również krótkie nabożeństwa za zmarłych.