05.jpg
logo parafii szczecin

Grzech pierworodny według Kościołów Prawosławnego, Rzymsko - Katolickiego i Protestanckich

Ks. Paweł Stefanowski

ishs_nikaGrzech pierworodny jest niewątpliwie jednym z wielu zagadnień, na którego tle, podczas prawie dwóch tysięcy lat powstało wiele różnych koncepcji. Zajmowano się tym problemem zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Próby wyjaśnienia tego zagadnienia, doprowadziły do wielu rozbieżności pomiędzy Kościołami: Prawosławnym, Rzymsko-Katolickim i Protestanckim.

Aby przybliżyć koncepcje poszczególnych kościołów należy na wstępie przedstawić stan człowieka przed upadkiem, następnie przyczyny, które doprowadziły ludzkość do upadku, oraz skutki grzechu pierworodnego, ciążące na nas po dziś dzień.

Zobacz więcej

Pouczenia świętego Serafima z Sarowa

Łukasz Ciemiński

ishs_nikaDlaczego Chrystus przyszedł na ziemię? Przyszedł bo Bóg patrzy z miłością na rodzaj ludzki, bo „Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał” (J 3,16). Chrystus przyszedł, by odnowić wizerunek i dobroć Boga w upadłym człowieku. Pan przyszedł, aby zbawić ludzkie dusze, bo „Bóg nie posłał swego Syna na ziemię, aby świat potępić, ale by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17) i poza tym, my podążając za naszym Odkupicielem Jezusem Chrystusem musimy wieść życie według Jego Boskiej nauki, by przez to zbawił nasze dusze.

Bóg jest ogniem, rozgrzewającym i zapalającym serce i wnętrze człowieka. Więc jeśli czujemy chłód w naszych sercach, który pochodzi od diabła (bo diabeł jest zimny), tedy dajmy znać Panu. On, kiedy przychodzi, rozgrzewa nasze serca Swą doskonałą miłością nie tylko ku sobie, ale i ku naszym bliźnim. A chłód nienawidzących ustąpi pod wpływem ciepła Jego dobroci, która będzie bić z naszych twarzy.

Zobacz więcej

Stronę wykonał: Siristru