Poświęcenie Cerkwi Św.Mikołaja w Szczecinie

W dniach 16-17 września odbyło się poświęcenie naszej cerkwi. Uroczystości zgromadziły szerokie grono dostojnych gości: hierarchów Cerkwi, przedstawicieli władz i setki wiernych z kraju i zagranicy.

W piątek wieczorem zostało odprawione całonocne czuwanie pod przewodnictwem arcybiskupa wrocławsko-szczecińskiego Jeremiasza, któremu towarzyszyli rosyjski arcybiskup berliński Teofan oraz arcybiskup białostocko-gdański Jakub. Do szczecińskiej parafii przybyli również liczni duchowni, przede wszystkim z diecezji wrocławsko-szczecińskiej, wraz z wiernymi swoich parafii. Obecni byli też goście ze Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii.

W sobotę główne nabożeństwo celebrował metropolita warszawski Sawa wraz z wyżej wymienionymi hierarchami, do których dołączył arcybiskup lubelsko-chełmski Abel. Sam obrzęd poświęcenia odprawiony został w całości przez duchownych zebranych w prezbiterium. Zarówno w przeddzień święta, jak i podczas Świętej Liturgii śpiewał chór parafialny, wkładając w to całe swoje serce.

Ponadto uroczystości zaszczycili swoją obecnością rzymskokatolicki metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, proboszcz szczecińskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy ks.Sławomir Sikora, poseł Arkadiusz Litwiński, wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Wojciech Drożdż. Zarząd miasta reprezentowali wiceprezydent Bogdan Jaroszewicz i radny miejski Jędrzej Wijas. Obecny był również nadinsp.Wojciech Olbryś, zwierzchnik Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, która bezpośrednio sąsiaduje z posesją cerkiewną. List z pozdrowieniami przesłał również nieobecny ordynariusz Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polsko-Katolickiego ks. infułat Stanisław Bosy z Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Szczecinie.

W trakcie nabożeństwa konsekrowane zostały ołtarz centralny, pw. Św. Mikołaja z Mir Licyjskich oraz ołtarz boczny, pw. Wszystkich Świętych Naszych Ziem. Oba granitowo-marmurowe prestoły zostały pokropione wodą święconą, zapieczętowane woskomastyksem – specjalną mieszaniną aromatycznych żywic szlachetnych drzew, omyte winem i wodą różaną, namaszczone św.mirrą. Pod granitowymi blatami, w specjalnych mosiężnych pojemnikach, zostały umieszczone akty poświęcenia z datą i nazwiskami konsekrujących oraz proboszcza i budowniczych świątyni.

Podczas procesji, do cerkwi zostały wniesione cząsteczki relikwii świętych i umieszczone w prestołach. W obu ołtarzach znalazły się relikwie Młodzieńców Betlejemskich (z Patriarchatu Jerozolimskiego), św. Maksyma Sandowicza, a w ołtarzu centralnym dodatkowo św. Mikołaja z Mir Licyjskich, natomiast w bocznym – św. Ignacego Jabłeczyńskiego.

Po Świętej Liturgii wręczono nagrody zasłużonym przy budowie świątyni. Święty Sobór odznaczył proboszcza, ks.Pawła Stefanowskiego Orderem Świętej Marii Magdaleny II stopnia. Order Świętej Marii Magdaleny otrzymali również: Piotr i Halina Skoczylas, Nadzieja Dzilne, Nina Nieczajew, Petros Kiriakidis – prezes greckiej fundacji „Agapi”, Jerzy Hawryluk, Isaak Józef Troc, Stamatia i Nikos Antonopulos, Irena Orzeł-Wojciechowska, Ewdokia Kudzierko-Sroka, Antoni Sroka, Anna Szypuła, Jerzy Dobrosmysłow, Olga Tatusko, Richard Stevenback, Taisa Pełczyńska, Anna i Władysław Kudzierko. Arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz, za szczególne zasługi dla parafii szczecińskiej, przyznał listy pochwalne (błagosłowiennyje gramoty), którymi nagrodzeni zostali: matuszka Olga Stefanowska, Małgorzata i Stefan Kern, Jorgos Apostolu, Lidia Walters, Maria Leszkiewicz, Helena i Włodzimierz Iwaszczyńscy, Lucyna Janiak, Ekaterina Ewangelu, Ewa Stachowiak, Sergiusz Suszczenia, Piotr Dzwinka, Nadzieja Grygoruk, Anna Buczyk, Ludmiła Kazberuk, Irena Korneluk, Katarzyna i Piotr Krawczukowie, Lija i Paweł Olszewscy, Ludmiła Stodolnik, Ludmiła Słowikowska, Michał Samojluk, Taisa Przechodzka, Teresa Kisielska Janusz Kunach – prezes przedsiębiorstwa „Bewako”, Marek Gnaś – architekt świątyni.

W swoich kończących mowach, hierarchowie wyrażali potrzebę oddania chwały Bogu za ten wspaniały, niezwykle radosny dzień, który jest zwieńczeniem trudu, pracy i głębokiej wiary wielu wiernych związanych z szczecińską parafią.

Metropolita Sawa przypomniał bolesną genezę prawosławia w tym regionie, nawiązując do akcji przesiedleńczych po II wojnie światowej. Sprawił też gospodarzom ogromną radość słowami: Chciałbym, aby we wszystkich diecezjach cerkwie były tak budowane. Podczas nabożeństwa wieczornego abp Jeremiasz podkreślał potrzebę duchowego przygotowania się do tego wydarzenia, przypominał o przystępowaniu do Eucharystii, co spotkało się z szerokim oddźwiękiem wśród zebranych, natomiast po Świętej Liturgii dziękował wiernym szczecińskiej parafii za ich poświęcenie, pomysłowość i przekraczającą najśmielsze oczekiwania ofiarność przy budowie cerkwi. Arcybiskup Teofan z Berlina przypomniał, że siedem lat temu był tu obecny na poświęceniu kamienia węgielnego pod budowę świątyni i że dziękuje Bogu za to, że dał mu doczekać jej konsekracji po tak niewielu latach.

Rzymskokatolicki arcybiskup Andrzej Dzięga, wspominając o swoich licznych odwiedzinach w tej świątyni, wyraził przekonanie, że jest już ona prawdziwie godna konsekracji, natomiast ks.Sławomir Sikora wyraził życzenie, aby mógł być zapraszany do naszej cerkwi jak najczęściej. Przedstawiciele władz dziękowali za możliwość uczestniczenia w tak uroczystym nabożeństwie, mówili o pięknym wpisaniu się cerkwi w krajobraz miasta oraz zapewnili o wsparciu, którego będą udzielać w dalszym upiększaniu tego obiektu.

Parafia Prawosławna w Szczecinie pragnie wyrazić swoje podziękowania dostojnym gościom za uczestnictwo w tym wydarzeniu, przybyłemu duchowieństwu wraz z wiernymi i pielgrzymami ze wszystkich stron oraz ludziom dobrej woli, którzy pomogli w przygotowaniu tych uroczystości.

Spasi Hospodi! Bóg zapłać!