Poświęcenie kamienia węgielnego

16 kwietnia 2004r. obyło się w Szczecinie uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi. Uroczystości rozpoczęły się już 15 kwietnia w cerkwi przy ulicy Wawrzyniaka nabożeństwem wieczornym, w którym brał udział Jego Ekscelencja Jeremiasz, arcybiskup Wrocławsko  - Szczeciński w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa.

Wspaniała uroczystość tego wieczoru była jednak tylko wstępem do "drugiej Paschy" którą przeżyli nasi parafianie w czasie Świętej Liturgii następnego dnia. W piątek (16.04) na przepięknym placu u skrzyżowania ulic Zygmunta Starego i Starzyńskiego w Szczecinie o godz. 900 rozpoczęto historycznie być może najważniejszą Liturgię sprawowaną kiedykolwiek przez prawosławnych chrześcijan na ziemiach zachodnich. Liturgię, która zebrała prawie wszystkich hierarchów naszej Cerkwi, obecni byli:

  1. Jego Eminencja Sawa - Metropolita Warszawski i całej Polski
  2. J.E.N. Jeremiasz arcybiskup Wrocławsko  - Szczeciński (Gospotarz)
  3. J.E.N. Abel - Arcybiskup Lubelsko - Chełmski,
  4. J.E.N. Miron - Biskup Hajnowski Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego,
  5. J.E.N. Jakub - Biskup Białostocko - Gdański,
  6. Obecny był także wspaniały Gość z zagranicy Jego Eminencja Teofan - Metropolita Berliński  i całych Niemiec.

Licznie zebrane duchowieństwo i wierni z całej Polski potęgowało uczucie niesamowitego wydarzenia, którego byliśmy świadkami. Wszystko odbyło się zgodnie z kanonami Świętej Cerkwi i radością paschalną, a także łzami szczęścia, które uronił chyba każdy uczestnik tego pięknego nabożeństwa.

Było przywitanie dostojnych gości, małe poświęcenie wody, Liturgia Święta, uroczysta i niebiańska, i moment najdłużej przez wszystkich oczekiwany i najważniejszy - wmurowanie kamienia węgielnego, a po tych wszystkich przeżyciach duchowych - przygotowany wcześniej ciepły posiłek.
W uroczystościach brali udział także zaproszeni goście z innych Kościołów: Rzymsko - Katolickiego - Jego Eminencja Arcybiskup Zygmunt Kamiński, Metropolita Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. Polsko - Katolickiego ks. Infułat Stanisław Bosy - przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, a także przedstawiciele Kościołów Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Były prezydent Szczecina - pan Marian Jurczyk, wicewojewoda - Jan Sylwestrzak, wiceprzewodnicząca rady miasta Małgorzata Jacyna - Witt, miejski konserwator zabytków Pani Małgorzata Jankowska.

Miejmy nadzieję, i o to prosiliśmy miłościwego Boga, że wkrótce będziemy mogli uczestniczyć w podobnej liturgii, ale już nie pod błękitem nieba, a w murach nowej, pięknej, bo budowanej na chwałę Bożą świątyni.

Więcej zdjęć w galerii...