Polichromia kopuły

Centralna część naszej świątyni uzyskała nareszcie swój pełny, sakralny charakter. Po miesiącu intensywnej pracy ukończono polichromię kopuły i jej podstawy. Zgodnie z kanonami prawosławnymi, w centrum, na wysokości 23 metrów, znajduje się ikona Chrystusa Panującego, Pantokratora (cs.Wsiedierżytiela), zaś poniżej przedstawienia Bogurodzicy, archaniołów i aniołów.

Nowe ikony w naszej cerkwi

Tuż przed świętem Objawienia Pańskiego do naszej cerkwi dotarły kolejne z ikon przeznaczonych do bocznych części ikonostasu oraz do tronu biskupiego na tzw. "górnym miejscu" (gornim miestie) za ołtarzem.

Iluminacja cerkwi

Tuż przed świąteczną przerwą, 22 grudnia, zostało zainstalowane podświetlenie naszej cerkwi. Mogło to nastąpić dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego i osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia.

Pierwsza polichromia w naszej cerkwi

Od minionej soboty odwiedzający naszą świątynię mogą już oglądać gotową polichromię części ołtarzowej. Autorem projektu i kierownikiem rozpisywania ikon na ścianach ołtarza był ikonograf, artysta malarz Jarosław Wiszenko z Mielnika.

Nowe wyposażenie cerkwii

Nasza cerkiew jest coraz bogatsza: Sam jestem zaskoczony, ale okazuje się, że będziemy mieli dwie nowe ikony w ikonostasie - mówi ojciec Paweł Stefanowski.

Kopia Chełmskiej Ikony Bogurodzicy

Chełmska Ikona Matki Bożej (Chołmskaja Ikona Bożijej Matieri) należy do najstarszych ikon Bogarodzicy. Jej losy są ściśle związane z historią Chełma, Chełmszczyzny i Podlasia.

Ikona św. Gabriela (Zabłudowskiego)

W ikonie umieszczona jest cząstka relikwii świętego przekazana Parafii przez Ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej Abp Jakuba w 2002 roku

Katedra

Podwyższenie dla biskupa, z którego odprawia nabożeństwo. Na katedrze leży okrągły dywanik (cs. Orlec), który przedstawia orła szybującego nad miastem. Symbolizuje on osobę biskupa, który otacza duchową opieką powierzoną mu społeczność. Jest „Orlec” podobnie jak „żezł” oznaką godności biskupa.

Ikona Ukrzyżowania

"Ukrzyżowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa" - to jeden z najbardziej tragicznychi wzniosłych obrazów, które były stworzone przez malarzy Starej Rusi. Na krzyżu ukrzyżowany jest Syn Boży i Syn Człowieczy - Jezus Chrystus. Jak baranek skazany na zabicie, został oddany na ofiarę na odpuszczenie grzechów, na zbawienie ludzi.