02.jpg
logo parafii szczecin

Nowe ikony w naszej cerkwi

ICXC w otoczeniu Ojców CerkwiTuż przed świętem Objawienia Pańskiego do naszej cerkwi dotarły kolejne z ikon przeznaczonych do bocznych części ikonostasu oraz do tronu biskupiego na tzw. "górnym miejscu" (gornim miestie) za ołtarzem.

Do części ołtarzowej wykonano ikonę Jezusa Chrystusa siedzącego na tronie - przedstawienie inspirowane jedną z bocznych mozaik cerkwi Hagia Sofia w Konstantynopolu. Po bokach ikonostasu umieszczone zostały ikony św. Maksyma Sandowicza (+1914) oraz św. Grzegorza Peradze (+1942).

Informacje o tych świętych można przeczytać pod linkami (stamtąd też pochodzą fotografie świętych w naszym artykule):

Zobacz więcej

Polichromia kopuły

IMG 1307
Centralna część naszej świątyni uzyskała nareszcie swój pełny, sakralny charakter. Po miesiącu intensywnej pracy ukończono polichromię kopuły i jej podstawy. Zgodnie z kanonami prawosławnymi, w centrum, na wysokości 23 metrów, znajduje się ikona Chrystusa Panującego, Pantokratora (cs.Wsiedierżytiela), zaś poniżej przedstawienia Bogurodzicy, archaniołów i aniołów.

  

Zobacz więcej

Iluminacja cerkwi

Podswietlenie cerkwi1Tuż przed świąteczną przerwą, 22 grudnia, zostało zainstalowane podświetlenie naszej cerkwi. Mogło to nastąpić dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego i osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do wieczornych spacerów w okolice cerkwi, by podziwiać jej piękno również w nocnej scenerii!

 

Zobacz więcej

Pierwsza polichromia w naszej cerkwi

Zaraz_po_zdjeciu_rusztowanOd minionej soboty odwiedzający naszą świątynię mogą już oglądać gotową polichromię części ołtarzowej. Autorem projektu i kierownikiem rozpisywania ikon na ścianach ołtarza był ikonograf, artysta malarz Jarosław Wiszenko z Mielnika. Przez ostatnie cztery tygodnie we współpracy z ikonografem Grzegorzem Zinkiewiczem z Bielska Podlaskiego i asystentem Markiem Paukiem z Dąbrowy Białostockiej, dokonał niesamowitego dzieła upiększenia naszej cerkwi ikonami najwyższej klasy, pozostającymi w pełnej zgodzie ze starożytnymi kanonami cerkiewnymi.

Zobacz więcej

Ikonostas

IkonostasTo ściana z ikonami, która oddziela część środkową od ołtarzowej. Ikonostas w zależności od tradycji lokalnej może mieć od jednego do kilku rzędów. (cs. Jarus).Układ ikon w poszczególnych rzędach, jest stały.

Ikona św. Gabriela (Zabłudowskiego)

ikona5W ikonie umieszczona jest cząstka relikwii świętego przekazana Parafii przez Ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej Abp Jakuba w 2002 roku

GABRIEL ZABŁUDOWSKI, męczennik, dzieciątko (Muczenik mładieniec Gawriił Zabłudowskij), 20 kwietnia/3 maja (rocznica śmierci), 9/22 września (rocznica przeniesienia relikwii w 1992 r.) i trzecia niedziela po Pięćdziesiątnicy (Sobór świętych białoruskich). Urodził się 22 marca 1684 r. w Zwierkach niedaleko Zabłudowa w pobożnej rodzinie Gowdelów. W dzieciństwie wyróżniał się wśród rówieśników pobożnością i stronieniem od zabaw. 20 kwietnia 1690 r. Gowdelów spotkało wielkie nieszczęście. Gabriel padł ofiarą mordu. Podczas nieobecności rodziców, dziedzic wsi Zwierki - Szutko porwał chłopca i przewiózł do Białegostoku. Tam dziecko poddano torturom. Z powodu upływu krwi zmarło, a jego ciało potajemnie pozostawiono na skraju zwierkowskiego lasu. Po odnalezieniu, pochowano je na cmentarzu niedaleko wsi. Po trzydziestu latach, podczas jednego z pochówków, nieumyślnie naruszono jego grób. Okazało się wówczas, że ciało nie uległo rozkładowi. Z wydarzeniem tym związanych było wiele uzdrowień. Ustała również panująca w okolicy epidemia.

Zobacz więcej

Kopia Chełmskiej Ikony Bogurodzicy

ikona1 Chełmska Ikona Matki Bożej (Chołmskaja Ikona Bożijej Matieri) należy do najstarszych ikon Bogarodzicy. Jej losy są ściśle związane z historią Chełma, Chełmszczyzny i Podlasia. Zgodnie z tradycją została ona napisana przez ewangelistę Łukasza na płótnie, naklejonym na trzech deskach cyprysowych. Ikonę, podobnie jak wiele innych, w X w. Grecy przekazali jako dar księciu ruskiemu Włodzimierzowi po przyjęciu chrztu i poślubieniu cesarzówny Anny. Na przełomie X i XI w. umieszczono ją w nowowybudowanym soborze Matki Bożej w Chełmie.

W latach 1240-1241 na Ziemię Chełmską najechali Tatarzy. Obrońcy nie mogąc zbrojnie odeprzeć nieprzyjaciela, zwrócili śię z modlitwą do Bogarodzicy, zanieśli Jej Chełmską ikoną na mur miejski i postawili naprzeciw wojsk tatarskich. Góra, na której znajdowało się miasto, zdała się Tatarom wysoka nie do zdobycia. Ogarnął ich strach i odstąpili od natarcia. Dopiero jeden z kolejnych ataków Tatarów na Chełm w 1261 r. przyniósł miastu wielkie zniszczenia. Na lewym ramieniu Bogarodzicy na ikonie pojawiła się zadana szablą rana, a na prawej ręce znak od strzały.

Zobacz więcej

Relikwiarz

RelikwieOzdobna szkatuła, w której to znajdują się relikwie świętych. W naszej parafii mamy święte relikwie:

Św. Maksyma Sandowicza,
Św. Ignacego Jabłoczyńskiego,
Święte relikwie dzieci betlejemskich,
Św. Konona ( z Ławry nad rzeką Jordan),
Igumena Pentukły,
Św. Jana Pentukły,
Biskupa Łukasza wolno-jasienieckiego,
Prepodobnego Kukszy,
Św. Gabriela atoskiego,

Oraz relikwie świętych bezimiennych.

Stronę wykonał: Siristru