10.jpg
logo parafii szczecin

Katedra

wzniesienie2Podwyższenie dla biskupa, z którego odprawia nabożeństwo. Na katedrze leży okrągły dywanik (cs. Orlec), który przedstawia orła szybującego nad miastem. Symbolizuje on osobę biskupa, który otacza duchową opieką powierzoną mu społeczność. Jest „Orlec” podobnie jak „żezł” oznaką godności biskupa.

Ikona Ukrzyżowania

 

ukrzyzowanie"Ukrzyżowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa" - to jeden z najbardziej tragicznychi wzniosłych obrazów, które były stworzone przez malarzy Starej Rusi. Na krzyżu ukrzyżowany jest Syn Boży i Syn Człowieczy - Jezus Chrystus. Jak baranek skazany na zabicie, został oddany na ofiarę na odpuszczenie grzechów, na zbawienie ludzi.

U podnóżka krzyża przedstawiony jest rozłam - wnętrza ziemi, a w nich czaszka. Tutaj ukazane jest niewidzialne, skryte, a w nim prochy pierwszego człowieka - Adama, oznaczone czaszką, na którą z przebitych gwoździami nóg Chrystusa ścieka krew - krew odkupienia.

Ukrzyżowanie - krzyż z ciałem Chrystusa - wznosi się od ziemi do nieba. To most łączący ziemię z królestwem niebieskim. Człowiek może podnieść się ze swojego ziemskiego, grzesznego, marnego, próżnego życia do tego królestwa, do wieczności.

I sam Chrystus jest nowym Adamem: "Jak w Adamie wszyscy umarli, tak w Chrystusie wszyscy ożyją, Każdy po kolei: pierworodny Chrystus; potem ci, co są w Chrystusie..."

Ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu towarzyszyły straszne i groźne zjawiska: "Od godziny szóstej do godziny dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię, a około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli! Lama sabahtani? To znaczy Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił?"

Zobacz więcej

Panikadiło

Panikadił

Wielki świecznik, żyrandol zawieszony w centrum środkowej części świątyni.

Ikonostas boczny

drugie_wrotaTo ściana z ikonami, która oddziela część środkową od ołtarzowej. Ikonostas w zależności od tradycji lokalnej może mieć od jednego do kilku rzędów. (cs. Jarus).Układ ikon w poszczególnych rzędach, jest stały.

Chrzcielnica

ChrzcielnicaBaptysterium, naczynie lub zbiornik na wodę używane podczas sakramentu chrztu.

Dzwony

Cerkiewne dzwonySą nieodzowną częścią prawosławnego nabożeństwa. Swoim głosem przyzywają wiernych na modlitwę, informują o ważnych momentach w czasie nabożeństwa, a także wyrażają radość z okazji ważnych cerkiewnych świąt.

Jest ich sześć. Najcięższy, "św. Mikołaj", waży aż 700 kg. Jak brzmią, usłyszymy w sobotę o północy

Zamontowano je już na wieży powstającej u zbiegu ul. Zygmunta Starego i Starzyńskiego prawosławnej cerkwi. Przeszły próby dźwięku, ale po raz pierwszy "oficjalnie" zabrzmią w sobotnią noc. W cerkwi prawosławnej rozpoczyna się bowiem Wielkanoc. Początek nabożeństwa Jutrzni Paschalnej - o godz. 23.30.

- Dzwony w cerkwi są jedynym instrumentem, jaki można wykorzystywać w liturgii, oczywiście poza ludzkim głosem - mówi proboszcz parafii św. Mikołaja w Szczecinie, ks. Paweł Stefanowski. - Pobudza, obwieszcza święta, zwiastuje dobrą nowinę. A kiedyś alarmował ludzi, że coś niedobrego się dzieje.

Zobacz więcej

Stronę wykonał: Siristru