Relikwiarz

Ozdobna szkatuła, w której to znajdują się relikwie świętych.

Ikonostas

To ściana z ikonami, która oddziela część środkową od ołtarzowej. Ikonostas w zależności od tradycji lokalnej może mieć od jednego do kilku rzędów. (cs. Jarus).Układ ikon w poszczególnych rzędach, jest stały.

Panikadiło

Wielki świecznik, żyrandol zawieszony w centrum środkowej części świątyni.

Ikonostas boczny

To ściana z ikonami, która oddziela część środkową od ołtarzowej. Ikonostas w zależności od tradycji lokalnej może mieć od jednego do kilku rzędów. (cs. Jarus).Układ ikon w poszczególnych rzędach, jest stały.

Chrzcielnica

Baptysterium, naczynie lub zbiornik na wodę używane podczas sakramentu chrztu.

Dzwony

Są nieodzowną częścią prawosławnego nabożeństwa. Swoim głosem przyzywają wiernych na modlitwę, informują o ważnych momentach w czasie nabożeństwa, a także wyrażają radość z okazji ważnych cerkiewnych świąt.

Serca pojawią się później...

Tak! Nareszcie doczekaliśmy się pięknych dzwonów do naszej nowobudowanej świątyni!