Iluminacja cerkwi

Tuż przed świąteczną przerwą, 22 grudnia, zostało zainstalowane podświetlenie naszej cerkwi. Mogło to nastąpić dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego i osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do wieczornych spacerów w okolice cerkwi, by podziwiać jej piękno również w nocnej scenerii!