Nowe ikony w naszej cerkwi

Tuż przed świętem Objawienia Pańskiego do naszej cerkwi dotarły kolejne z ikon przeznaczonych do bocznych części ikonostasu oraz do tronu biskupiego na tzw. "górnym miejscu" (gornim miestie) za ołtarzem.

Do części ołtarzowej wykonano ikonę Jezusa Chrystusa siedzącego na tronie - przedstawienie inspirowane jedną z bocznych mozaik cerkwi Hagia Sofia w Konstantynopolu. Po bokach ikonostasu umieszczone zostały ikony św. Maksyma Sandowicza (+1914) oraz św. Grzegorza Peradze (+1942).

Wszystkie trzy ikony wyszły spod ręki Jarosława Wiszenki, który w 2011 roku kierował wykonaniem polichromii prezbiterium naszej świątyni