Polichromia kopuły

Centralna część naszej świątyni uzyskała nareszcie swój pełny, sakralny charakter. Po miesiącu intensywnej pracy ukończono polichromię kopuły i jej podstawy. Zgodnie z kanonami prawosławnymi, w centrum, na wysokości 23 metrów, znajduje się ikona Chrystusa Panującego, Pantokratora (cs.Wsiedierżytiela), zaś poniżej przedstawienia Bogurodzicy, archaniołów i aniołów.

Przestrzeń między oknami wzbogaciła się w postacie proroków: Jeremiasza, Izajasza, Ezechiela, Jonasza, Amosa, Awwakuma (Habakuka), Sofoniasza i Daniela.

W czterech rogach podstawy kopuły znalazło się miejsce dla czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Prace nad polichromią trwały przez cały lipiec i początek sierpnia. Autorem projektu jest Jarosław Wiszenko z Mielnika. Mistrzowi w jego pracy pomagali: Krzysztof Szum i Grzegorz Makal.

Do początku października planowane jest zakończenie rozpisu ścian północnej i południowej nawy świątyni.