kairos2012.jpg
logo parafii szczecin

Modlitwy przed i po posiłku

piątek, 14 maj 2010

Przed posiłkiem:

Oчи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения

Oczy wsiech na Tia Hospodi upowajut, i Ty dajeszy im piszczu wo błahowriemienii, otwierzajeszy Ty szczedruju ruku Twoju i ispołniajeszy wsiakoje żywotnoje błahowolienija

Ojcze nasz, któryoe jest w niebiesiech, Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Po posiłku:

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко просреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

Błahodarim Tia Christie Boże nasz, jako nasytił jesi nas ziemnych Twoich błah, nie liszy nas i Niebiesnaho Twojeho Carstwija, no jako posriedie uczenikow Twoich priszeł jesi Spasie mir dajaj im, pryidi k nam, i spasi nas.

Dziękujemy Tobie Chryste Boże nasz, albowiem nasyciłeś nas ziemskimi Twoimi dobrami, nie zostaw nas i Niebieskiego Twojego Królestwa, ale tak jak pośród swych uczniów przyszedłeś Zbawicielu pokój dając im, przyjdź ku nam i zbaw nas.

Stronę wykonał: Siristru