Diecezja wrocławsko ­- szczecińska

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy,
Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński

bishop photo

Urodzony: 4 sierpnia 1974 r.
Chirotonia biskupia: 27 stycznia 2007 r.
Na katedrze od: 16 maja 2017 r.

Historia diecezji wrocławsko ­- szczecińskiej

Decyzją Soboru PAKP 7 września 1951 r. erygowano diecezję wrocławsko ­- szczecińską. W chwili powstania obejmowała 16 parafii. Pierwsza struktura na tzw. Ziemiach Odzyskanych istniała od 7 maja 1946 r. ­- momentu powstania Administratury dla Ziem Odzyskanych. W listopadzie 1948 r. przekształcono ją w diecezję łódzko ­- wrocławską.

Podstawowym mankamentem diecezji w pierwszym okresie działalności było powołanie nowych struktur parafialnych. Na terenie eparchii działali prekurosyrzy prawosławia:

 • o. Stefan Biegun,
 • o. Aleksy Znosko,
 • o. Leonidas Byczuk,
 • o. Piotr Weremczuk i inni duchowni.

Do pierwszych parafii powstałych przed powołaniem diecezji zalicza się:

 1. Jelenią Górę,
 2. Zieloną Górę,
 3. Szczecin,
 4. Wałcz,
 5. Wrocław i Słupsk.

Instytucje diecezjalne:

 • Dom Opieki św. Stefana w Jeleniej Górze
 • Parafialny Ośrodek Miłosierdzia dla Dzieci i Młodzieży w Przemkowie
 • Parafialny Ośrodek Miłosierdzia Dom św. Elżbiety w Sokołowsku
 • Prawosławny Diecezjalny Ośrodek Miłosierdzia we Wrocławiu ELEOS

Główna świątynia

 • Katedra we Wrocławiu

Trzon wiernych stanowili ludzie przyjeżdżający w poszukiwaniu lepszych warunków ekonomicznych.

Druga i zasadnicza fala parafian przybyła w wyniku Akcji "Wisła". Byli to Łemkowie i Ukraińcy. W latach 1948 ­- 1958 ukształtowała się zasadnicza struktura parafialna diecezji wrocławsko ­- szczecińskiej. W 1951 r. działało 28 parafii w dwóch dekanatach: szczecińskim i wrocławskim. Siedem lat później powstały dekanaty: zielongrórski i koszaliński.

Szczytowym okresem działalności parafialnej były lata 1964 ­- 1966, kiedy funkcjonowało 47 parafii. Z biegiem czasu ­- po powrocie części Ukraińców i Łemków w rodzinne strony oraz w wyniku działalności władz zostało zlikwidowanych 17 ośrodków duszpasterskich.

Od 2000 r. powstał ostatni dekanat z siedzibą w Lubinie. W chwili obecnej działają 42 parafie, Dom Opieki w Cieplicach, parafia wojskowa pw Podwyższenia Krzyża we Wrocławiu. Diecezja pełni posługę dla wyznawców narodowości:

 • łemkowskiej,
 • ukraińskiej,
 • greckiej,
 • bułgarskiej,
 • polskiej.

Diecezja wrocławsko ­- szczecińska była zarządzana przez: metropolitę Dionizego (1946 ­- 1948), abp Tymoteusza (1948), bp Michała (1948 ­- 1951), metropolitę Makarego (1951 ­- 1953), bp Stefana (1953 ­- 1961), bp Bazylego (1961 ­- 1970), abp Aleksego (1970 ­- 1982).

W chwili obecnej od 31 sierpnia 1983 r. funkcję władyki wrocławsko ­- szczecińskiego pełni abp Jeremiasz.

Napisane na podstawie: www.cerkiew.pl