naglowek2.jpg
logo parafii szczecin

Wielkopostne rozmyślania - U Krzyża

czwartek, 13 maj 2010
Na podstawie: "O Kriestie"

XVI wieczna ikona ze sceną ukrzyżowania (Rosja)Cicha uśpiona cerkiew. Półmrok nieco rozjaśniają łampadki przed ikonami. Kilka chwiejnych płomyczków świec postawionych na świeczniku przed raspiat’em oświetla smutną i umęczoną twarz Chrystusa. Jaką musiał On przejść drogę, ile wycierpieć zanim umarł na krzyżu. Kiedy oddajemy pokłon Krzyżowi i całujemy stopy Syna Bożego, czy potrafimy sobie wyobrazić jakie męki cierpiał nasz Pan z rąk tych których najbardziej umiłował tak, iż oddaje swe życie za nas wszystkich, za każdego zbawienie.

W czasach Chrystusa kara ukrzyżowania wyglądała w następujący sposób. Po odczytaniu wyroku na drewnianej desce pisano winę oskarżonego. Następnie rozpoczynano jego katowanie. Najpierw go bito, a potem dawano mu krzyż lub jedną z belek, by zaniósł ją na miejsce kaźni. Ludzie po drodze mogli dowolnie znęcać się nad ofiarą, bito ją, opluwano, obrzucano kamieniami. Na miejsce śmierci niejednokrotnie człowiek był już doprowadzany jako kaleka, często na wpół żywy. Niektórzy umierali w czasie swej drogi krzyżowej, jednak ich ciała i tak były krzyżowane.

Najczęściej wyroki wykonywali siepacze, a w szczególnych wypadkach byli wysyłani żołnierze. Ich zadaniem było doprowadzenie skazanego, ukrzyżowanie oraz dopilnowanie, by nie został zdjęty z krzyża żywym. Na miejscu kaźni siepacze zdejmowali z ofiary odzież i mieli prawo się nią podzielić.

Zobacz więcej

Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa

czwartek, 13 maj 2010
Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa"O Zbawco, wyszedłeś z łona, co męża nie znało, 
i zostawiłeś Dziewicy znamię dziewictwa, dziś z grobu wyszedłeś,
zniszczywszy królestwo grobu.
A choć pozostał w grobie całun Józefa,
to jednak z grobu praojca Józefa wyprowadziłeś.
Wyszedł więc Adam, którego Ty wiodłeś, a Ewa, służka Maryi,
szła w Twoje ślady. Ciebie więc sławi cała ziemia,
hymn zwycięstwa śpiewając: "Zmartwychwstał Pan!""

(Św. Roman Melodos)

Skąpana w blasku świec cerkiew, otwarte wrota świątyni, śpiew troparionu Paschy powracający jak świergot skowronków… „Oto Pascha Pańska nam zajaśniała…” ( z kanonu paschalnego św. Jana z Damaszku). Jeszcze wczoraj spowita czarnym całunem grobica dziś rozświetlona blaskiem ikony Zstąpienia Chrystusa do otchłani. Prawdziwie zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, fundament naszej wiary, radość chrześcijańskich serc, „wybawienie z boleści, grzechów przebaczenie” wreszcie wydarzenie, które na wieki odmieniło losy świata. Stajemy bezsilni poznawczo wobec tego cudu nad cudami, wobec tego „Święta świąt”, a jedyną naszą reakcją może być doksologia, uwielbienie Życiodajnej Trójcy za dzieło naszego odkupienia. Również sztuka ikony nie jest w stanie wypowiedzieć w pełni wspaniałości tego dnia, proponuje nam zatem obraz będący jednocześnie narracją historyczną oraz wykładnią teologiczną i symboliczną.

Zobacz więcej

Ikona Wniebowstąpienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa

czwartek, 13 maj 2010
Ikona Wniebowstąpienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa"Błogosławiony Ten, który w nas przebywa!
Błogosławione Jego zwycięstwo!
Maria Go nosiła jako Dzieciątko,
Kapłan Go zaniósł jako ofiarę,
Krzyż Go nosił jako skazańca;
Niebiosa Go wyniosły jako Boga.
Bądź błogosławione takie zjednoczenie!
Jego narodziny naszym oczyszczeniem,
Jego chrzest naszych grzechów odpuszczeniem,
Jego śmierć naszym życiem,
Jego wniebowstąpienie naszym uwielbieniem."

Św. Efrem Syryjczyk

Czterdzieści dni po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu Zbawca powraca do Ojca, zasmuceni uczniowie wypatrujący z tęsknotą odchodzącego Pana słyszą zapowiedź, że „ten Jezus, który został wzięty (…) do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11; przekład ekumeniczny). Ikona, która stoi w centrum celebracji święta objawia zatem nie tylko fakt historyczny- powrotu Chrystusa do Ojca, ale również stan ciągłej kondycji chrześcijańskiej, kondycji całego Kościoła- zgromadzenia oczekującego powrotu Zbawcy w chwale. Jest wreszcie ikona wniebowstąpienia radosnym hymnem ku czci przebóstwienia naszej natury, wyniesienia tego co ludzkie „na prawicę Ojca”. Ikona wielbi cud, w którym „stworzenie ulepione z gliny otrzymuje królewską godność…przeobraża się w substancję Króla” (Mikołaj Kabasilas).

Zobacz więcej

Ikona Zstąpienia Ducha Świętego - Niedziela Pięćdziesiątnicy

czwartek, 13 maj 2010
Zstąpienie Ducha Świętego"Cała działalność Ducha Świętego dotyczy dobra i ludzkiego zbawienia. 
Przede wszystkim łagodne jest Jego przyjęcie, bardzo lekkie Jego jarzmo.
Jego przyjście poprzedzają promienie światła i wiedzy.
Przychodzi z sercem prawdziwego obrońcy.
Przychodzi, aby zbawić, leczyć, uczyć, zachęcać,
wzmacniać, pocieszać, oświecać dusze najpierw tego,
który Go przyjmuje, a potem przez niego i innych"

św. Cyryl Jerozolimski

Odchodzący do Ojca Jezus obiecał swoim Apostołom dar Świętego Ducha. Już podczas Ostatniej Wieczerzy zapowiedział uczniom, że „nie zostawi ich sierotami”, że Pocieszyciel nadejdzie, by przekonać świat „o sprawiedliwości, grzechu i sądzie”, by z gromady galilejskich rybaków i ich następców i słuchaczy uczynić Kościół. Kościół, który od tego dnia staje się nieustanną Pięćdziesiątnicą. Cudem żyjącego w swoim ludzie Chrystusa.

Źródła dla przedstawień zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów szukać należy w Nowym Testamencie. O tym wydarzeniu informują nas Dzieje Apostolskie (Dz 2, 1-4)

Zobacz więcej

Stronę wykonał: Siristru