03.jpg
logo parafii szczecin

Boże Narodzenie (24 grudnia / 7 stycznia)

czwartek, 13 maj 2010
"Diewa dnies’ Priesuszczestwiennaho rażdajet,
i ziemla wiertiep Niepristupnomu prinosit,
Anieli s pastyr’mi sławosłowiat, wołswi
że so zwiezdoju putieszestwujut, nas bo
radi rodisia Otrocza młado, Priewiecznyj Boh.
„Dzisiaj Dziewica powiła Pana istnienia
i ziemia grotę ofiaruje Niedostępnemu.
Aniołowie głoszą chwałę z pasterzami,
a w ślad za gwiazdą kroczą magowie,
dla nas bowiem urodziło się
Dziecię Małe, Przedwieczny Bóg!"

Kondak, ton 3
(św.Roman Melodos – VI w.n.e.)

A na początku jest zwątpienie: Józef siedzi zatroskany, kuszony przez szatana. „Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii, małżonki twej: albowiem co się w niej urodziło, jest z Ducha Świętego” (Mt 2,20) Na pełnego wątpliwości Józefa, a poprzez niego i  na wszystkich ludzi pogrążonych w niewiedzy, patrzy ze współczuciem Matka Boża. Ręka Jej, ułożona na piersi, wskazuje noworodka, leżącego w grocie. Maria obramowana jest czerwonym pledem – kolorem życia i krwi. „Lecz Maria te wszystkie słowa zachowywała, stosując w sercu swoim” (Łk, 2,19) Nowonarodzone Dziecię leży w kamiennym żłobie otulone pieluszkami przypominającymi całun śmiertelny - cel jego przyjścia na świat. Chrystus – drugi Adam -  na nowo stwarza w sobie człowieka. Grota symbolizuje łono ziemi, ale też i niewiarę, i lęk. Chrystus urodził się z ziemi i do niej powróci, złożony do grobu.

Zobacz więcej

Chrzest Pański (6/19 stycznia)

czwartek, 13 maj 2010
Swiatoje Bohojawlenije – Krieszczenije Hospoda Boha i Spasa naszego Iisusa Christa

Chrzest, baptizo baptizw – w starożytnej grece oznacza zanurzenie. Jan Chrzciciel – Priedtecza Predte1æa (Poprzednik) chrzcił w Jordanie: „Jać was chrzczę wodą ku pokucie, ale który przyjdzie po mnie, mocniejszy jest niż ja (…) ten ci was ochrzci Duchem Świętym i ogniem.” (Mt 3,11)

"Tedy Jezus przyszedł do Galilejej do Jordanu do Jana, aby był ochrzczon od niego. A Jan mu nie dopuszczał, mówiąc: Ja mam być ochrzczon od Ciebie, a ty idziesz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Zaniechaj teraz, albowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość." (Mt 3,13-15) Jezus zanurzając się w wodach Jordanu uświęcił Sobą i wodę, i świat, w którym się zanurzył. Woda jest tu symbolem i łona, i grobu: umiera stare, by mogło się narodzić nowe.

Zobacz więcej

Stronę wykonał: Siristru