03.jpg
logo parafii szczecin

Aleksander Jelczaninow "Naprzeciw Chrystusowi. Z notatników prawosławnego księdza" (fragmenty)

ishs_nikaSpośród wszystkich chrześcijańskich wyznań, żadne tak żywo nie odczuwa osobowego Chrystusa jak prawosławie. W protestantyzmie postać Chrystusa jest oddalona od wiernych i nie ma osobowego charakteru. W katolicyzmie jest on poza światem doczesnym i poza sercem ludzkim. Katoliccy święci stawiają Go sobie jako wzór, który pragną naśladować, upodobnić się do Niego, aż do wystąpienia stygmatów. Natomiast jedynie w prawosławiu nie tylko święty, ale każdy najzwyklejszy pobożny parafianin nosi Chrystusa w sobie, w swoim sercu.

Większość nierozwiązanych życiowych spraw, nieszczęść, duchowych kłopotów, o których słyszy się podczas spowiedzi, bierze się stąd, że ludzie żyją poza Cerkwią, zaś rozstrzygnięcia swoich problemów szukają w Cerkwi. I wcale nie pragną zmienić swego życia. Cerkiew nie może więc im pomóc, jest bezsilna. Przychodźcie do Cerkwi, bierzcie udział w Jej życiu, a wówczas i problemy rozwiążą się same.

Zobacz więcej

Św. Jan Kronsztadzki "Dziennik" (fragmenty)

ishs_nikaŚw. Jan Kronsztadzki  (1828 – 1908) był jednym z najwybitniejszych prawosławnych duchownych.

Jeszcze za życia otaczała go opinia świętości z powodu wielu cudownych zdarzeń spowodowanych jego wstawiennictwem oraz dzięki drukowanemu na bieżąco i bardzo popularnemu dziennikowi, którego fragmenty poniżej zamieszczamy. Dziennik jest niepowtarzalnym dokumentem ludzkiej duchowej walki.

Zapiski o. Jana który niedawno został kanonizowany, stały się jego duchowym testamentem i odpowiedzią na najważniejsze pytanie:  jak żyć.

Zobacz więcej

Grzech pierworodny według Kościołów Prawosławnego, Rzymsko - Katolickiego i Protestanckich

ishs_nikaGrzech pierworodny jest niewątpliwie jednym z wielu zagadnień, na którego tle, podczas prawie dwóch tysięcy lat powstało wiele różnych koncepcji. Zajmowano się tym problemem zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Próby wyjaśnienia tego zagadnienia, doprowadziły do wielu rozbieżności pomiędzy Kościołami: Prawosławnym, Rzymsko-Katolickim i Protestanckim.

Aby przybliżyć koncepcje poszczególnych kościołów należy na wstępie przedstawić stan człowieka przed upadkiem, następnie przyczyny, które doprowadziły ludzkość do upadku, oraz skutki grzechu pierworodnego, ciążące na nas po dziś dzień.

Zobacz więcej

Pouczenia świętego Serafima z Sarowa

ishs_nikaDlaczego Chrystus przyszedł na ziemię? Przyszedł bo Bóg patrzy z miłością na rodzaj ludzki, bo „Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał” (J 3,16). Chrystus przyszedł, by odnowić wizerunek i dobroć Boga w upadłym człowieku. Pan przyszedł, aby zbawić ludzkie dusze, bo „Bóg nie posłał swego Syna na ziemię, aby świat potępić, ale by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17) i poza tym, my podążając za naszym Odkupicielem Jezusem Chrystusem musimy wieść życie według Jego Boskiej nauki, by przez to zbawił nasze dusze.

Bóg jest ogniem, rozgrzewającym i zapalającym serce i wnętrze człowieka. Więc jeśli czujemy chłód w naszych sercach, który pochodzi od diabła (bo diabeł jest zimny), tedy dajmy znać Panu. On, kiedy przychodzi, rozgrzewa nasze serca Swą doskonałą miłością nie tylko ku sobie, ale i ku naszym bliźnim. A chłód nienawidzących ustąpi pod wpływem ciepła Jego dobroci, która będzie bić z naszych twarzy.

Zobacz więcej

Stronę wykonał: Siristru