Obecność wymiaru eschatologicznego w doczesności punkt widzenia prawosławnego

Ks. Henryk Paprocki

Eschatologia nie stanowi w prawosławiu odrębnego traktatu, ale nadaje orientację całej teologii, wskazuje też sens istnienia człowieka, którego celem jest zmartwychwstanie. Stąd też więcej o niej można dowiedzieć się z liturgii, zwłaszcza wielkopostnej i paschalnej.

Tu odnajduję duchowość pierwszych wieków

Jarosław Kaczmarczyk

Każdy z nas żyje wokół innych chrześcijan, ma ich dookoła siebie i tworzy razem z nimi wspólnotę. Każdy z nas czytających nasze czasopismo (lub ostatecznie większość) jest częscią jakiegoś zgromadzenia. Chrześcijanie nazwali swoje wspólnoty greckim słowem "ekklesia" ("ek-kalo" – zwołać część spośród ogólu).

Święty Patapiusz Cudotwórca

W niedzielę 30 stycznia, po nabożeństwie, podczas spotkania Stowarzyszenia Prawosławnego, odbył się wykład Grzegorza Makala. Tematem referatu byli znani-nieznani święci greccy. Prelegent przybliżył postacie trzech świętych: Patapiusza z Loutraki, Efrema z Nea Makri i Jana Ruskiego z Eubei.

Modlitwa za zmarłych

1 listopada jest dniem, który choć obcy jest prawosławnej tradycji, często spędzamy na wspominaniu zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, porządkujemy groby, skłaniamy głowy nad mogiłami bliskich i przyjaciół, którzy odeszli z tego świata. Groby rozświetlają zapalone świece i znicze a w ich migocącym świetle widać postacie osób, które nie zapomniały.

Prawosławie

Konsultacja: Arcybiskup Jeremiasz

Gdy specyfiką katolicyzmu jest (raczej było) prawo, protestantyzmu - Pismo, to wyróżnikiem prawosławia jest piękno Cóż jest specyfiką prawosławia? W moim odczuciu - sztuka. Co przez to rozumiem? Mniej więcej to, dlaczego książę kijowski Włodzimierz wybrał chrześcijaństwo wschodnie. Jego posłowie po powrocie z Bizancjum tak mu opisali tamtejszą liturgię:"[...] i nie wiedzieliśmy, w niebie li byliśmy czy na ziemi".

Wielkopostne rozmyślania – Jedność...

W Kościele Prawosławnym, niedziela poprzedzająca Wielki Post (a w Prawosławiu rozpoczyna się on od poniedziałku) nazywana jest Niedzielą Przebaczenia Win.

Prawosławne pojmowanie sakramentu spowiedzi

W Nowym Testamencie czytamy, iż Chrystus żyjąc na ziemi sam odpuszczał grzechy przychodzących ku niemu ludziom (Mat. 9,2 i Łuk. 7,47), by po swym Zmartwychwstaniu przekazać moc odpuszczania grzechów Apostołom i ich następcom, rzekł Chrystus do swoich uczniów „Przyjmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane” (J. 20, 22-23; Mt. 18,18).

Bierdiajew i jego koncepcja wolności

Koncepcja, której Mikołaj Bierdiajew poświęcił wiele miejsca w swej twórczości nie jest tematycznie nowym zagadnieniem w literaturze filozoficznej, i nie jeden z mędrców już się głowił nad sformułowaniem swej własnej tezy. Na czym więc polega wyjątkowość myśli tego jednego z najwybitniejszych filozofów XX wieku?

Bułgakow i jego poglądy sofiologiczne

Naukę o świętej Sofii (Mądrości) Sergiusz Bułgakow po raz pierwszy przedstawia w książce „Swiet niewieczernij”. Święta Sofia zajmuje miejsce między Bogiem i światem, Stwórcą i stworzeniem; sama zaś Sofia nie jest ani jednym, ani drugim.