Wielkopostne rozmyślania - U Krzyża

Na podstawie: "O Kriestie"

Cicha uśpiona cerkiew. Półmrok nieco rozjaśniają łampadki przed ikonami. Kilka chwiejnych płomyczków świec postawionych na świeczniku przed raspiat’em oświetla smutną i umęczoną twarz Chrystusa. Jaką musiał On przejść drogę, ile wycierpieć zanim umarł na krzyżu.

Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Skąpana w blasku świec cerkiew, otwarte wrota świątyni, śpiew troparionu Paschy powracający jak świergot skowronków… „Oto Pascha Pańska nam zajaśniała…” ( z kanonu paschalnego św. Jana z Damaszku). Jeszcze wczoraj spowita czarnym całunem grobica dziś rozświetlona blaskiem ikony Zstąpienia Chrystusa do otchłani. Prawdziwie zmartwychwstał!

Ikona Wniebowstąpienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Czterdzieści dni po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu Zbawca powraca do Ojca, zasmuceni uczniowie wypatrujący z tęsknotą odchodzącego Pana słyszą zapowiedź, że „ten Jezus, który został wzięty (…) do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11; przekład ekumeniczny).

Ikona Zstąpienia Ducha Świętego - Niedziela Pięćdziesiątnicy

Odchodzący do Ojca Jezus obiecał swoim Apostołom dar Świętego Ducha. Już podczas Ostatniej Wieczerzy zapowiedział uczniom, że „nie zostawi ich sierotami”, że Pocieszyciel nadejdzie, by przekonać świat „o sprawiedliwości, grzechu i sądzie”, by z gromady galilejskich rybaków i ich następców i słuchaczy uczynić Kościół. Kościół, który od tego dnia staje się nieustanną Pięćdziesiątnicą. Cudem żyjącego w swoim ludzie Chrystusa.

Ikona Zbawiciela ze Zwienigrodu św. Andrieja Rublowa

W naszym wewnętrznym pielgrzymowaniu do Królestwa Niebieskiego ikona została nam dana przez Cud Wcielenia jak nikły płomyk rozświetlający przestrzeń serca swoim blaskiem.

"Kontemplując niebiańskie przybytki…" - krótkie wprowadzenie w teologię ikony

Współczesnego człowieka, któremu dorobek kulturalny ludzkości nie jest obojętny, z pewnością zastanawia żywe ostatnio zainteresowanie ikoną.

Symbolika kolorów w malarstwie ikonowym

"Ikona to wypisane kolorami Imię Boże." (o. Paweł Floreński)

W procesie powstawania ikony bierze udział nie tylko osoba ikonopisca (ikonografa), ale cały świat, który przez jego dłonie i posługę głosi chwałę Życiodajnej Trójcy - źródła i zasady wszelkich bytów.