Niedziela o Synu Marnotrawnym

Kolejną niedzielą przygotowawczą do Wielkiego Postu jest Niedziela o Synu Marnotrawnym. Fragmentem Ewangelii czytanym tego dnia (Łk 15,11-32) jest piękna przypowieść o synu marnotrawnym.

Niedziela o celniku i faryzeuszu

Wraz z wiosną, zbliża się do nas Wielki Post, radość nowego życia, odrodzenie i odnowienie. I po kolei poznajemy przykłady ludzi z Ewangelii, którzy pokazują, co przeszkadza nam w osiągnięciu życia wiecznego, którego po części możemy zaznać już tutaj, na ziemi, jako radość i święto, jako poznanie Żywego Boga.

Sobota przed Pięćdziesiątnicą - wspomnienie zmarłych

W sobotę przed świętem Pięćdziesiątnicy Cerkiew Prawosławna na całym świecie wspomina wszystkich swoich zmarłych od wieków wiernych. Przy tej okazji zamieszczamy słowo świętego Jana Maksymowicza (+1966) poświęcone modlitwie za zmarłych.

Niedziela o Zacheuszu

Ewangelia minionej niedzieli przygotowuje nas do poruszającego okresu Wielkiego Postu, który zacznie się już niedługo. Również dzisiejsza, z pewnością znana nam, historia spotkania Zacheusza z Chrystusem przygotowuje nas do Paschy, zaprasza do poszukiwania, odnalezienia i w końcu przeżycia swojego osobistego spotkania z Chrystusem w Jego ciele – Cerkwi.

Święto Narodzenie Bogurodzicy (8/21 września)

Jest to pierwsze wielkie święto rocznego cyklu świąt cerkiewnych, który rozpoczyna się 1/14 września. O okolicznościach tego wydarzenia dowiadujemy się z wczesnochrześcijańskiej tradycji.Małżeństwo Joachim i Anna nie miało dzieci.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego (14/27 września)

Święto zostało ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel - Jezus Chrystus.Po zdjęciu ciała Chrystusa z krzyża, jego prześladowcy zakopali krzyż razem z dwoma innymi krzyżami stojącymi obok.

Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy (21 listopada / 4 grudnia)

Zgodnie z przekazem tradycji 3-letnia Maria została poświęcona przez rodziców Bogu w świątyni jerozolimskiej. Została wówczas wprowadzona przez arcykapłana do sanktuarium świątyni (debir), do którego on sam wchodził tylko raz w roku. Tam Maria karmiona była chlebem niebieskim przynoszonym jej przez anioły.

Boże Narodzenie (24 grudnia / 7 stycznia)

A na początku jest zwątpienie: Józef siedzi zatroskany, kuszony przez szatana. „Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii, małżonki twej: albowiem co się w niej urodziło, jest z Ducha Świętego” (Mt 2,20) Na pełnego wątpliwości Józefa, a poprzez niego i  na wszystkich ludzi pogrążonych w niewiedzy, patrzy ze współczuciem Matka Boża.

Chrzest Pański (6/19 stycznia)

Swiatoje Bohojawlenije – Krieszczenije Hospoda Boha i Spasa naszego Iisusa Christa.