Niedziela o Synu Marnotrawnym

Kolejną niedzielą przygotowawczą do Wielkiego Postu jest Niedziela o Synu Marnotrawnym. Fragmentem Ewangelii czytanym tego dnia (Łk 15,11-32) jest piękna przypowieść o synu marnotrawnym.

Każdy może ujrzeć w niej samego siebie i równocześnie stanowi ona opis wędrówki nas wszystkich. Słusznie została nazwana Ewangelią nad Ewangeliami i bardzo trafnie zostało o niej powiedziane, że nawet gdyby zaginęła treść wszystkich czterech Ewangelii, za wyjątkiem tej przypowieści, wystarczyłaby ona, żeby pokazać nam nieskończoną miłość Boga do człowieka. Dlatego też wielu egzegetów woli nazywać ten fragment nie „przypowieścią o synu marnotrawnym”, ale „przypowieścią o miłosiernym ojcu”.

Cerkiew kolejny raz wzywa nas do powrotu do Domu Ojca, do pokajania się, do skruchy i zmiany naszego dotychczasowego życia i przypomina o tym, że Bóg nigdy nas nie odrzuca, ale zawsze czeka na nas i wypatruje nas z daleka. Wystarczy podjąć się wysiłku powrotu do Niego, a wybiegnie nam na spotkanie i przyjmie nas nie jako służących, albo niewolników, ale jak swoje własne, najukochańsze dzieci.

Niedziela o Synu Marnotrawnym rozpoczyna tydzień mięsopustny, czyli ostatni tydzień spożywania pokarmów mięsnych przed Wielkim Postem. Za tydzień zaczyna się maslenica, czyli tydzień seropustny, podczas którego jemy nabiał, natomiast już za dwa tygodnie, w poniedziałek 27 lutego, rozpoczyna się Wielki Post, który przygotowuje nas do godnego spotkania Paschy.