Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy (21 listopada / 4 grudnia)

Zgodnie z przekazem tradycji 3-letnia Maria została poświęcona przez rodziców Bogu w świątyni jerozolimskiej. Została wówczas wprowadzona przez arcykapłana do sanktuarium świątyni (debir), do którego on sam wchodził tylko raz w roku. Tam Maria karmiona była chlebem niebieskim przynoszonym jej przez anioły.

Dla podkreślenia duchowej doskonałości Matki Bożej na ikonie święta przedstawiona jest jako dojrzałą kobieta ubrana w maforion: w centrum ikony, gdzie św. Joachim i św. Anna przedstawiają Marię arcykapłanowi Zachariaszowi u wejścia do Świętego Świętych i po raz drugi – siedzącą na najwyższym stopniu schodów w sanktuarium Świątyni Jerozolimskiej, karmioną przez anioła.

Święto wprowadzenia Matki Bożej do świątyni zostało ustanowione przed końcem VII wieku.

Od tego dnia zaczynamy śpiewać kolędy.

Troparion ton 4

Dnies’ błahowolenija Bożyja priedobrażenije, i czełowiekow spasienia propowiedanije, w chramie Bożyi jasno Diewa jawlajetsia i Christa wsiem priedwozwieszczajet, Toj i my wielehłasno wozopiim: radujsia smotrienija Ziżditielewa ispołnienije.

Dziś łaskawości Bożej zapowiedź i o zbawieniu ludzi ogłaszanie: (albowiem) do świątyni Bożej Panna uroczyście przybywa, będąc dla wszystkich znakiem przyjścia Chrystusa. Do niej i my głośno zawołajmy: "Bądź pozdrowiona (jako) spełnienie Opatrzności Bożej".

Kondak ton 4

Prieczistyj chram Spasow, mnohocennyj czertoh i Diewa, swiaszczennoje sokrowiszcze sławy Bożija, dnies’ wwoditsia w dom Hospodień, błahodat’ sowwodiaszczi, Jaże w Dusie Bożestwiennom, Juże wospiewajut Anieli Bożki: Sija jest’ sielenije niebiesnoje.

Najczystsza Świątynia Zbawiciela, Drogocenna Komnata i Panna, Święta Skarbnica Bożej chwały, dziś zostaje wprowadzona do Domu Pańskiego, Ta, Która jest w Duchu Bożym i wraz z Sobą sprowadza Łaskę (Ducha Bożego). Na Jej cześć śpiewają Aniołowie Boży: "Ona jest Przybytkiem Niebiańskim".