Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego (14/27 września)

Święto zostało ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel - Jezus Chrystus.Po zdjęciu ciała Chrystusa z krzyża, jego prześladowcy zakopali krzyż razem z dwoma innymi krzyżami stojącymi obok.

Na tym miejscu zbudowano świątynię pogańską. Tak minęło około 300 lat. Za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego - pierwszego z cesarzy, który przyjął naukę Chrystusa, do Jerozolimy przybyła matka cesarzowa - Helena. Postanowiła ona odnaleźć zagubiony krzyż Chrystusa. Po długich poszukiwaniach odkopane zostały krzyże, ale który z nich był krzyżem Chrystusa nie wiedziano. W tym czasie obok miejsca, gdzie odkopano krzyże przechodziła procesja pogrzebowa. Zatrzymano ją, a po dotknięciu jednym z krzyży umarły zmartwychwstał. Po tym poznano, że jest to krzyż Chrystusa. Wokół krzyża zgromadziło się mnóstwo ludzi. Wszyscy chcieli zobaczyć, pokłonić się mu i ucałować.

Nie było to jednak możliwe ze względu na zgromadzone tłumy. Wtedy arcybiskup Makary i cesarzowa Helena podnieśli krzyż do góry, by wszyscy mogli mu się pokłonić. Było to około 340 roku po narodzeniu Chrystusa.

Każdy prawosławny chrześcijanin zawsze nosi na sobie krzyż, który otrzymuje przy chrzcie. Często spotykamy się z różnymi formami krzyża. Każda forma pozostaje w swojej istocie prawdziwym znakiem Krzyża Chrystusowego. Krzyż na którym ukrzyżowany był Jezus Chrystus składa się z dwóch głównych belek - dłuższej pionowej i krótszej poziomej. W kościele prawosławnym wierni uznają wiele form krzyża. Jednym z nich jest krzyż ośmioramienny. Krzyż ten ma dwie dodatkowe poprzeczki: górną poziomą i dolna ukośną. Pierwsza górna, krótsza poprzeczka oznacza tabliczkę, która Piłat rozkazał przybić nad ukrzyżowanym Chrystusem.

Widniał na niej napis: "Jezus Nazareński, Król Żydowski" (J. 19, 19). 2. Dolna przedstawia podnóżek. Jej wydłużenie i ukośne położenie symbolizuje wagę sprawiedliwości: po obu stronach Chrystusa ukrzyżowani byli dwaj skazańcy. Ten, który wisiał po lewej stronie ubliżał Chrystusowi, a ten z prawej strony prosił Zbawiciela: "Wspomnij mnie, Panie, kiedy przyjdziesz do królestwa Twego" (Łk 23, 43).