Niedziela o Zacheuszu

Ewangeliczną opowieścią o Zacheuszu Cerkiew prawosławna rozpoczyna cykl niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Pierwszym zwiastunem nadchodzącej wiosny duchowej jest człowiek żerujący na cudzej krzywdzie, w którego wnętrzu błysnęła iskra ciekawości, by zobaczyć Jezusa.

Ewangelia niedzieli o celniku i faryzeuszu, Łk 18,10-15

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.

Ewangelia niedzieli o Zacheuszu, Łk 19,1-10

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.

Teksty liturgiczne po polsku

Poniższe, przetłumaczone teksty liturgiczne publikujemy dzięki uprzejmości ks. dr Henryka Paprockiego.