Niedziela o Zacheuszu

Ewangeliczną opowieścią o Zacheuszu Cerkiew prawosławna rozpoczyna cykl niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Pierwszym zwiastunem nadchodzącej wiosny duchowej jest człowiek żerujący na cudzej krzywdzie, w którego wnętrzu błysnęła iskra ciekawości, by zobaczyć Jezusa.

Mała iskierka roznieciła wielki płomień w sercu Zacheusza, doprowadzając do fundamentalnej zmiany jego postawy życiowej, do pokajanija, do czego też serdecznie zachęca nas Cerkiew, szczególnie w tym okresie. Wystarczy jeden mały krok - Bóg uczyni resztę.

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19,1-10 (Przekład Biblii Tysiąclecia)