Wizyta posłów w naszej cerkwi

21 lipca w godzinach porannych, w ramach odbywającej się w województwie zachodniopomorskim wizyty Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, posłowie odwiedzili naszą cerkiew.

Podczas wizyty goście rozmawiali z ks.Pawłem Stefanowskim, który opowiedział o wielonarodowej strukturze naszej parafii i o charakterze pracy w takim środowisku. Posłowie mieli też możliwość zwiedzenia cerkwi św.Mikołaja i zapoznania się z postępem prac prowadzonych wewnątrz świątyni.

W czasie dwudniowej wizyty w naszym województwie posłowie z Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych spotkali się z przedstawicielami stowarzyszeń skupiających mniejszości narodowe i etniczne oraz instytucji zaangażowanych w działania na rzecz tych mniejszości.