Stowarzyszenie Prawosławne

Na początku lat dziewięćdziesiątych został utworzony Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Prawosławnego św.św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu. Pierwszą przewodniczącą została Ludmiła Słowikowska. W ramach Stowarzyszenia Prawosławnego zaczęto organizować cykliczne spotkania, często z udziałem zaproszonych prelegentów. Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w diecezjalnych sympozjach i spotkaniach, które odbywały się w Prawosławnym Domu Opieki w Cieplicach.

W pracach Stowarzyszenia Prawosławnego zawsze czynny udział brali proboszczowie parafii. Kolejnym przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia św.św. Piotra i Pawła był Piotr Dzwinka (2008-2012).

Z błogosławieństwa Arcybiskupa Jeremiasza w styczniu 2013 r. utworzono Stowarzyszenie Prawosławne św. Mikołaja.

Skład zarządu

Ewa Stachowiak - przewodnicząca

Włodzimierz Iwaszczyński- z-ca przewodniczącego

Mirosław Weber- sekretarz

Anna Kudzierko - skarbnik

Aneta Papke- członek zarządu

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz urzędujący Przewodniczący lub jego Zastępca. Wszystkie pisma wychodzące muszą być podpisane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę i przez Sekretarza.

Opis

Organizacja członkowska.

Status

Firma zarejestrowana w KRS od 10.01.2013. Firma aktywna.

KRS

KRS 0000 447079

REGON

REGON: 32134229

Adres

ul. Zygmunta Starego 1a, 70-504 Szczecin

Cel Stowarzyszenia

  • zapoznawanie parafian z doktryną i tradycjami religijno-społecznymi Kościoła Prawosławnego oraz ich propagowanie
  • rozwijanie działalności katechizacyjnej, kulturowej i oświatowej w duchu porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi wyznaniami i religiami
  • opieka nad zabytkami kultury prawosławnej
  • działalność charytatywna

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez

  • wykłady, odczyty, seminaria, dyskusje, wystawy
  • uroczystości obrzędowe, imprezy artystyczne
  • obozy dla dzieci i młodzieży, pielgrzymki, spotkania towarzyskie